Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE

Projekty współf. przez UE

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o realizacji projektu.

2013.02.12
Z dniem 1 stycznia 2013 r. Spółka Akcyjna Cobi przystąpiła do realizacji Projektu pt. „Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie możliwości innowacyjnego wykorzystywania urządzeń...

Działanie 1.2 – Ogłoszenie o zatrudnieniu.

2012.12.17
W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego zatrudnimy pracowników do nowopowstającego działu B+R.

Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka.

2012.12.17
Ogłoszenie o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.

Działanie 2.3 - Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu.

2012.11.30
Ogłoszenie o zakończeniu realizacji Projektu pt. „Wzrost pozycji konkurencyjnej COBI S.A. poprzez inwestycje w nowoczesne narzędzia platformy ICT”.

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP

2012.04.30
We wrześniu 2011 r. Spółka Akcyjna Cobi przystąpiła do realizacji Projektu pt. „Wzrost pozycji konkurencyjnej COBI S.A. poprzez inwestycje w nowoczesne narzędzia platformy ICT”...

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP

2010.12.16
W dn. 08.04.2009 złożono Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach...

Działanie 6.1 POIG – Paszport do eksportu PF COBI SA zapytanie ofertowe

2010.12.01
Firma P.F. „COBI” S.A. Zaprasza firmy do składania ofert na przeprowadzenie badań certyfikujących zabawki...

Działanie 6.1 – Paszport do eksportu II etap

2010.03.31
W dniu 29 czerwca 2009 r. COBI S.A. podpisało, z Polską Agencją Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Fundacja Małych i Średnich przedsiębiorstw w Warszawie,...

Działanie 6.1 POIG – Paszport do eksportu PF COBI SA

2010.03.10
PLASTIC FACTORY „COBI” SPÓŁKA AKCYJNA UMOWA O DOFINANSOWANIE UDA-POIG.06.01.00-18-037/09/00

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

2009.12.28
W dniu 11 sierpnia 2009 r. COBI S.A. podpisało, z Polską Agencją Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Fundacja Małych i Średnich przedsiębiorstw w Warszawie,...
Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.